Απατίτης

Απατίτης
Θεραπευτικές πέτρες, ενεργειακά κοσμήματα, άγγελοι, διακοσμητικά, φυλαχτά, γούρια & ενεργοποιητές χώρου από ενεργειακό κρύσταλλο Απατίτη.

Απατίτης